Vanade rehvide utliseerimine

Tirespot OÜ on MTÜ Rehviringlus liige. MTÜ Rehviringlus võtab oma kogumispunktides tasuta vastu kõiki Eestis tekkivaid vanu rehve. Kogumispunktides võetakse vanu rehve tasuta vastu eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt, heakorrafirmadelt ning MTÜ Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt. Eraisik võib tasuta ära anda kuni 8 rehvi aastas. 

Rehviringlus - puhtama tuleviku nimel!

MTÜ Rehviringlus on tootjavastutusorganisatsioon, mis on asutatud Eesti rehviettevõtete poolt, kelle põhitegevusalaks on rehvide maaletoomine või valmistamine.

 

Rehvide vastuvõtt eraisikutelt

Eraisik saab vanarehve tasuta ära anda Rehviringluse kogumispunktides.

Kogumispunktid asuvad üle terve Eesti ning osa neist on avatud ka nädalavahetustel.

LEIA KOGUMISPUNKT SIIT 

 

Rehvide vastuvõtt ettevõtetelt

Ettevõtted saavad vanarehve ära anda ainult suuremates kogumispunktides.

Vanarehvide tasuta üleandmiseks tuleb ettevõtetel taotleda saateleht.

SAATELEHE TAOTLEMINE